Zoek naar specialisten

Toggle Filters

Kwaliteitsregister

Het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid is in 2016 opgericht door de Koepel Hoogbegaafdheid. In dit register kunnen professionals die hoogbegaafde kinderen, volwassenen of senioren begeleiden worden opgenomen als zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die in de samenspraak met vertegenwoordigers uit het veld zijn opgesteld. Het initiatief tot dit register is genomen omdat er de laatste jaren vele vormen van begeleiding zijn ontwikkeld die door diverse diensten, bureaus en commerciële instellingen worden aangeboden. Door de grote verscheidenheid op dit gebied is het niet altijd duidelijk wat er precies geboden wordt en wat de kwaliteit van de diverse aanbieders is. Voor ouders, leerkrachten, scholen en particulieren is de keuze voor een aanbieder die in het register is opgenomen een veiligere en makkelijkere optie dan zelf op zoek te gaan in het grote aanbod. KwaliteitsRegister Hoogbegaafdheid kan u helpen bij het uitzoeken van een hoogbegaafdheidsspecialist voor bijvoorbeeld: Studiebegeleiding, Onderzoek en/of testen of voor Advies / Coaching.

Ouders en leerkrachten

Bent u ouder van een hoogbegaafde zoon of dochter? Heeft u als leerkracht één of meer hoogbegaafde leerlingen in de klas? Heeft u behoefte aan ondersteuning of begeleiding door een professional op het gebied van hoogbegaafdheid?

Als u op zoek gaat naar iemand die u kan helpen bij de vragen of problemen die u ervaart bij de begeleiding van een hoogbegaafde, is het soms lastig in te schatten welk aanbod past in uw situatie. Welke professional heeft de juiste opleiding en achtergrond om het kind of de jongere op de juiste manier te helpen? Vaak is er al sprake geweest van begeleiding door professionals die niet goed genoeg op de hoogte zijn van de specifieke kenmerken van hoogbegaafdheid, zodat het nu des te belangrijker is om de juiste keuze te maken.

Daarom is er het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid. De personen die hierin zijn opgenomen voldoen in elk geval aan de opgestelde kwaliteitscriteria, ze hebben voldoende kennis van hoogbegaafdheid om mogelijk het verschil te maken in de aanpak en begeleiding van uw kind of leerling.

Een paar criteria waaraan de personen in het register voldoen vindt u hieronder. De volledige lijst kunt u vinden in het Registratiereglement.

Het op peil houden van de kennis kan op vele manieren plaatsvinden, van betaalde opleidingen tot het met voldoende regelmaat bijwonen van relevante lezingen/workshops.

  • relevante vooropleiding of werkervaring
  • intervisie
  • kennis op peil houden
  • minimum aantal begeleidingen
  • duidelijke beschrijving van de intakeprocedure
  • opgave van de kosten van intake en begeleiding
  • geldige Verklaring Omtrent Gedrag

Professionals

Je bent werkzaam op het gebied van begeleiding en coaching van hoogbegaafde kinderen en/of volwassenen. De opleidingen op dit gebied en de professionele netwerken zijn divers en verschillend van aard. Met het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid willen we een overkoepelend kwaliteitskeurmerk geven aan de hierin opgenomen professionals dat recht doet aan hun expertise en ervaring. Ouders, particulieren, scholen en leerkrachten die op zoek gaan naar een professional die hen kan ondersteunen, weten dat ze bij een in het register opgenomen professional de kwaliteit krijgen die ze mogen verwachten. Omdat de Koepel Hoogbegaafdheid een samenwerkingsverband is van de belangenverenigingen Pharos, HINT Nederland en Choochem zijn de specialisten van het KwaliteitsRegister direct bekend bij de grote achterban van deze verenigingen.

In het Kwaliteitsregister kunnen uitsluitend personen ingeschreven worden. Vermelding in het register is dan ook geen erkenning voor bedrijven!

Enthousiast geworden?
Schrijf je in!

Nieuws

 

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wij hebben ons privacybeleid vastgelegd  zodat u als gebruiker of geregistreerde weet welke gegevens wij opslaan, waarom wij dat doen en hoe wij met die gegevens omgaan.

U kunt er meer over lezen in onze Privacyverklaring