Zoek naar specialisten

Toggle Filters

Kwaliteitsregister

Het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid is in 2016 opgericht door de Koepel Hoogbegaafdheid. In dit register kunnen begeleiders van hoogbegaafde kinderen en volwassenen worden opgenomen als zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die in de samenspraak met vertegenwoordigers uit het veld zijn opgesteld. Het initiatief tot dit register is genomen omdat er de laatste jaren vele vormen van begeleiding zijn ontwikkeld die door diverse diensten, bureaus en commerciële instellingen worden aangeboden. Door de grote verscheidenheid op dit gebied is het niet altijd duidelijk wat er precies geboden wordt en wat de kwaliteit van de diverse aanbieders is. Voor ouders, leerkrachten, scholen en particulieren is de keuze voor een aanbieder die in het register is opgenomen een veiligere en makkelijkere optie dan zelf op zoek te gaan in het grote aanbod. KwaliteitsRegister Hoogbegaafdheid kan u helpen bij het uitzoeken van een hoogbegaafdheidsspecialist voor bijvoorbeeld: Studiebegeleiding, Onderzoek en/of testen of voor Advies / Coaching.

Ouders en leerkrachten

Bent u ouder van een hoogbegaafde zoon of dochter? Heeft u als leerkracht één of meer hoogbegaafde leerlingen in de klas? Heeft u behoefte aan ondersteuning of begeleiding door een professional op het gebied van hoogbegaafdheid?

Als u op zoek gaat naar iemand die u kan helpen bij de vragen of problemen die u ervaart bij de begeleiding van een hoogbegaafde, is het soms lastig in te schatten welk aanbod past in uw situatie. Welke professional heeft de juiste opleiding en achtergrond om het kind of de jongere op de juiste manier te helpen? Vaak is er al sprake geweest van begeleiding door professionals die niet goed genoeg op de hoogte zijn van de specifieke kenmerken van hoogbegaafdheid, zodat het nu des te belangrijker is om de juiste keuze te maken.

Daarom is er het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid. De personen die hierin zijn opgenomen voldoen in elk geval aan de opgestelde kwaliteitscriteria, ze hebben voldoende kennis van hoogbegaafdheid om mogelijk het verschil te maken in de aanpak en begeleiding van uw kind of leerling.

Een paar criteria waaraan de personen in het register voldoen vindt u hieronder. De volledige lijst kunt u vinden in het Registratiereglement.

Het op peil houden van de kennis kan op vele manieren plaatsvinden, van betaalde opleidingen tot het met voldoende regelmaat bijwonen van relevante lezingen/workshops.

  • relevante vooropleiding of werkervaring
  • intervisie
  • kennis op peil houden
  • minimum aantal begeleidingen
  • duidelijke beschrijving van de intakeprocedure
  • opgave van de kosten van intake en begeleiding
  • geldige Verklaring Omtrent Gedrag

Professionals

Je bent werkzaam op het gebied van begeleiding en coaching van hoogbegaafde kinderen en/of volwassenen. De opleidingen op dit gebied en de professionele netwerken zijn divers en verschillend van aard. Met het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid willen we een overkoepelend kwaliteitskeurmerk geven aan de hierin opgenomen professionals dat recht doet aan hun expertise en ervaring. Ouders, particulieren, scholen en leerkrachten die op zoek gaan naar een professional die hen kan ondersteunen, weten dat ze bij een in het register opgenomen professional de kwaliteit krijgen die ze mogen verwachten. Omdat de Koepel Hoogbegaafdheid een samenwerkingsverband is van de belangenverenigingen Pharos, HINT Nederland en Choochem zijn de specialisten van het KwaliteitsRegister direct bekend bij de grote achterban van deze verenigingen.

In het Kwaliteitsregister kunnen uitsluitend personen ingeschreven worden. Vermelding in het register is dan ook geen erkenning voor bedrijven!

Enthousiast geworden?
Schrijf je in!

Nieuws

Interview met het 100ste KRHB lid: Jeany Heemskerk

Zoeken naar wat niet gezegd wordt

In gesprek met Jeany wordt al snel duidelijk dat ze veel bijzondere dingen heeft gedaan, veel kennis en kunde bezit en nog steeds bezig is haar repertoire uit te breiden. Een schoolvoorbeeld van een leven lang leren!

Jeany kiest na haar VWO voor de PABO. Omdat ze VWO gedaan heeft mag ze het tweede jaar overslaan. Voor haar eindstage leert ze eerst Spaans en gaat dan naar Guatemala. De inheemse bevolking krijgt leesles in het Spaans en niet in hun moedertaal. Om het onderwijs te verbeteren werkt Jeany, samen met een achterkleindochter van Maria Montessori, aan een project met tweetalig materiaal.
Later werkt ze ook nog in Atjeh, Indonesië. Ze geeft daar workshops aan overlevenden van de tsunami. Jeany start haar onderwijscarrière in hartje Den Haag en in dorpsscholen rondom Leiden. Daarnaast doet ze de studie Spaans en Cultuur in Utrecht.

In Utrecht is Jeany dertien jaar in dienst bij dezelfde scholenstichting maar werkt ze op heel verschillende locaties. Zo werkt ze eerst vier jaar in het SBO en daarna drie jaar als bovenbouwcoördinator op een school in Overvecht. Een collega tipt haar over een nieuwe Leonardogroep, is dat niets voor jou? Jeany, zwanger van haar tweede kind, vraagt zich af, waarom ik? Tijdens haar zwangerschapsverlof solliciteert ze toch en wordt aangenomen. Dus begint ze na haar verlof op die nieuwe school, die net gestart is. Ze helpt met het opbouwen en uitbreiden en doet groep 6/7/8. Jeany heeft er veel van geleerd, maar na twee jaar wordt het haar met een opleiding ernaast en een drukke thuissituatie met twee kleine kinderen, toch teveel.

Ze komt weer in het SBO terecht, waar in hetzelfde gebouw HB klassen met een SBO tintje zijn gevormd voor kinderen die al veel hebben meegemaakt. De overstap naar HB onderwijs is snel gemaakt.  Later moeten die HB klassen weg bij het SBO en overgenomen door een reguliere school. In deze periode doet Jeany de gevorderden opleiding van Novilo. Ze noemt zichzelf een enorme autodidact, die alles wat ze leert als tool gebruikt, nooit als doel. Ze houdt heel erg bij wat er speelt, wat er is, hoe mensen er mee werken, wie er mee werkt. Er is zoveel op opleidingsgebied dat het moeilijk kiezen is. Jeany geeft aan dat ze zich bij het kiezen van een opleiding bewust is dat ze ook echt iets moet bereiken, voor een certificaat behaald is. Geen trucjes of vaste methodieken. Ze kiest voor opleidingen die niet altijd makkelijk zijn, maar waar ze verdieping en verbetering kan vinden. Ze geeft aan altijd op zoek te zijn te zijn naar spiegels, maar die niet altijd zonder meer te vinden.

Jeany raakt steeds gevoeliger voor onrechtvaardigheden in het systeem.
Op school zijn de marges in tijd en veerkracht zo klein en de angst voor precedenten zo groot. Een belangrijk doel is het vormen van een nauwe samenwerking met bijvoorbeeld school en ouders. Als Jeany door ouders wordt ingehuurd vindt ze het fijn dat er superkorte lijntjes zijn met iedereen eromheen. Ze heeft veel baat van de opleiding familieopstellingen die ze gedaan heeft. “Ik zie al waar het trilt voor het uitgesproken wordt.” Jeany vindt het magisch om te zoeken naar wat niet gezegd wordt. Ze voelt zichzelf vaak ook een tolk, wat bedoelt de ouder, het kind, de school nu echt? Hoe kun je dat het best verwoorden? Je kunt iemand met één woord zo raken.

In 2012 begint Jeany met haar eigen praktijk, Kind in Kaart. Een volgende carrièrestap in het onderwijs kan alleen naar een managementfunctie leiden en daar ligt haar ambitie niet. Ze vindt het het allerleukste om maatwerk te bieden. Inmiddels doet ze dat zowel in haar eigen praktijk als voor meerdere samenwerkingsverbanden. Ze begeleidt kinderen met verlies en rouw, ze biedt extra ondersteuning voor vluchtelingenkinderen en ze doet de trajectregie voor vastgelopen leerlingen. Leerlingen die vastlopen omdat ze te slim zijn, omdat er een stoornis speelt, maar vaak ook omdat het onderwijsaanbod niet past. Ze is ook weer bezig met een vervolgopleiding op het gebied van narratieve coaching.

Inmiddels is duidelijk dat haar ook eigen dochters uiterst hoogbegaafd zijn en op school de nodige problemen hebben meegemaakt. Zou die collega haar daarom destijds, ook al wist Jeany toen nog van niets, zo geschikt gevonden hebben voor de Leonardoklas?

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wij hebben ons privacybeleid vastgelegd  zodat u als gebruiker of geregistreerde weet welke gegevens wij opslaan, waarom wij dat doen en hoe wij met die gegevens omgaan.

U kunt er meer over lezen in onze Privacyverklaring