Annette Damman

Op welke locatie(s) gaat u te werk?
  • Vanaf een vaste locatie
  • Bij de klant op locatie
Als talentcoach werk ik in alle lessen en trainingen die ik geef, aan kinderen en volwassenen, samen met jou aan het versterken van bewustzijn en zelfvertrouwen, zodat je weet wat er speelt en je kunt gaan staan voor je talent. Iedereen heeft zoveel talenten, maar is zich daar niet altijd van bewust. Dat wat je graag doet zijn je passies, oftewel je talenten. Werken vanuit talenten is stimulerend en krachtig, omdat het uitgaat van wat al sterk is. Dit is een verhelderend, bewustmakend en voedend proces. Het bouwt aan bewustzijn. Het is een proces wat bij iedereen past en juist ook heel geschikt is voor (hoog)begaafde mensen. Hierdoor vallen vaak kwartjes en worden processen zichtbaar. In het geval van een hogere intelligentie spelen daarnaast zaken mee waar je zelf, maar ook als ouder of leerkracht, in eerste instantie niet van bewust bent.

Hooggevoeligheid, sterk invoelend vermogen, eerlijkheid, perfectionisme, moeite met automatiseren, asynchrone groei, uitdagingen die worden vermeden, enz. Potentie wordt hierdoor vaak niet herkend. En dat is jammer, want aanleg alleen is niet genoeg, het heeft de juist inzet, ondersteuning en omgeving nodig. En zo werken veel volwassenen onder hun kunnen en worden kinderen tot zorgleerlingen verklaard vanwege gedragsproblematiek. Dit alles met een laag zelfbeeld tot gevolg.

Mijn missie is dat iedereen zijn eigen potentie kan leven.
In mijn praktijk begeleid ik kinderen én volwassenen op maat. Het zijn kortdurende trajecten gericht op hervinden van  eigen kracht. Deze trajecten  bestaan uit verschillende modulen en kunnen individueel of in een groep gegeven worden. Elk traject begint met een talentinterview, we kijken wat al goed gaat en wat krachtbronnen zijn. Daar bewust van worden en aandacht aan geven, maakt dat ontwikkeling op gang komt. Het maakt dat je kunt leven en werken vanuit kracht en komt eigen veerkracht weer vrij om doelgericht stappen te kunnen zetten. Hoewel mijn trainingen en begeleiding voor iedereen open staat, merk ik in toenemende mate dat begaafde kinderen en volwassenen zich er toe aangetrokken voelen en er veel baat bij hebben. Wat daar een rol bij speelt is dat ikzelf als opgroeiend kind en jongere heb geworsteld met wie ik was. In het onderwijs heb ik als leerkracht en intern begeleider begaafde kinderen begeleid. Door mijn studie naar begaafdheid zijn alle stukjes op hun plek gevallen. Als moeder van een begaafde dochter heb ik daarnaast aanvullende ervaring opgedaan. Zo weet ik van verschillende kanten hoe het voelt en waar men mee te maken kan hebben. Ik vind bewustzijn en begrip heel belangrijk en daarom verzorg ik lessen voor kinderen en volwassenen over wat het werkelijk betekent wanneer je (hoog) begaafd bent. Ik geef lezingen voor ouders, leerkrachten en schoolteams over het begeleiden van begaafde kinderen. Daarnaast adviseer ik schoolteams over het opzetten van beleid voor begaafdheidsonderwijs.

Adresgegevens

Brouwerlaan 14 Hillegom 2182 KG

Komt langs tot

Reisafstand

30KM

Prijs per km

€ 0.45

Intakeproces en tarief

Intakegesprek 30 minuten plus talentinterview- samen 90 minuten 97,50 euro Vrijblijvend informatief gesprek van 30 minuten voorafgaand is gratis

Opleidingen & specialiteiten

Cursussen en opleidingen

  • Pabo diploma
  • Getuigschrift Speciaal Onderwijs Intern begeleider
  • Certificaat Meesterlijk coachen
  • getuigschrift Master SEN -Begeleiden
  • Master SEN-vijf modules begaafdheid
  • Talentgedreven coachtraject
  • Trainer Ik leer leren

Vaardigheden en specialiteiten

Specialist Begaafdheid, Talentcoach, Oplossingsgericht begeleider

Adresgegevens

Brouwerlaan 14 Hillegom 2182 KG

Komt langs tot

Reisafstand

30KM

Reiskostenvergoeding per km

€ 0.45