Barbara Hent

coaching, , studiebegeleiding, voorlichting / training
Op welke locatie(s) gaat u te werk?
  • Vanaf een vaste locatie
 

Wie ben ik?

Naast het runnen van mijn praktijk ben ik intern begeleider van voltijds primair onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Amsterdam. Ik zie dagelijks de moeilijkheden waar hoogbegaafde kinderen tegenaan lopen in hun intensiteit, gevoel voor rechtvaardigheid en het gebrek aan leerstrategieën doordat zij het nooit hebben aangedurfd om daadwerkelijk te oefenen. Deze diep gegronde angst om fouten te maken zorgt voor blokkades en hiaten dat zich kan uiten in extreem gedrag. Hoogbegaafde kinderen zijn expert in het verzinnen van vermijdingsstrategieën om ‘de leerkuil’ uit de weg te gaan, dikwijls laten zij zich hulpeloos bedienen. Jouw Leerweg de Baas helpt kinderen in het (her)vinden van zelfsturing.

Wetenschappelijke onderbouwing

In 2019 heb ik de opleiding ECHA-Specialist in Gifted Education aan de Radboud Universiteit in Nijmegen afgerond. Als lid van de European Council for High Ability is mijn specialisatie het coachen van hoogbegaafde kinderen binnen hun leerproces zodoende hen hierin zelfsturend te maken. Ik werk vanuit een wetenschappelijk kader. Mijn trainingen zijn hierdoor wetenschappelijk onderbouwd en door eigen onderzoek als succesvol aangetoond. Daarnaast werk ik als ambulant begeleider voor Steunpunt Passend Onderwijs Amsterdam West.

 

 

 

 
Coachen van hoogbegaafde kinderen, scholen en gezinnen. Training voor hoogbegaafde kinderen en scholen. Specialisatie op gebied van zelfregulerend leren, executieve functies en strategietraining. Pedagogisch Didaktisch Onderzoek (niveaubepaling) van kinderen.

Woonplaats

Haarlem

Intakeproces en tarief

Stuur een mail naar jouwleerwegdebaas@outlook.com

Uurtarief: €75

Opleidingen & specialiteiten

Cursussen en opleidingen

  • ECHA- Diploma

Vaardigheden en specialiteiten

Hoogbegaafdheid, zelfregulerend Leren, Executieve functies, Strategietraining. Leren Leren

Type begeleiding

coaching, , studiebegeleiding, voorlichting / training

Leeftijdscategorie

jonger dan 12

Woonplaats

Haarlem