Dea Steen

coaching, voorlichting / training
Op welke locatie(s) gaat u te werk?
  • Vanaf een vaste locatie
 

Mijn naam is Dea Steen-van Oosterhout en de oprichter van VlinderkrachtXL.

Ik ben gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en heb zowel persoonlijk als praktisch en theoretisch veel ervaring met deze doelgroep.

Naast een zeer ruime ervaring in het basisonderwijs, heb ik me de laatste jaren volop beziggehouden met begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen in het regulier primair onderwijs.
Dat praktiseer ik als leerkracht op Basisschool Het Karregat op de afdeling Omnio. Een afdeling waar fulltime basisonderwijs voor uitsluitend hoogbegaafde kinderen prachtig gestalte krijgt. Omnio heeft per 1 augustus 2017 vier groepen met in totaal 80 leerlingen.
Ook maak ik 1 dag per week deel uit van de Expertisedienst van Salto waarbij ik als specialist hoogbegaafdheid ondersteuning geef aan alle Salto-scholen in Eindhoven. Daarnaast bied ik ondersteuning via mijn eigen bedrijf VlinderkrachtXL.

VlinderkrachtXL is een onderwijsadviesbureau op het gebied van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren. VlinderkrachtXL is gespecialiseerd in hoogbegaafdheid.

Vanwaar de naam VlinderkrachtXL?
Vlinder staat voor de kwetsbaarheid van onze kinderen of leerlingen,
Kracht voor het ontwikkelen van een krachtige persoonlijkheid en
XL voor het grote talent dat zij in potentie hebben.

Hoogbegaafde kinderen denken en leren vaak op een andere manier. Helaas lopen veel hoogbegaafde leerlingen vast in het reguliere onderwijs. Ze gaan onderpresteren, ontwikkelen faalangst of krijgen gedragsproblemen. Om dit te voorkomen of te veranderen biedt VlinderkrachtXL begeleiding aan zowel scholen, kinderen als ouders.

 
VlinderkrachtXL verzorgt onder andere:workshops en informatieavonden voor scholenworkshops en informatieavonden voor ouderscursussen en trainingen voor (meer- en hoogbegaafde) kinderenbegeleiding bij het opstellen van beleids- en handelingsplannen op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid

Woonplaats

Oirschot

Intakeproces en tarief

Voordat de begeleiding door VlinderkrachtXL van start gaat is er eerst een intakegesprek van 45 minuten met de ouders en eventueel het kind. Hierin wordt gekeken naar de hulpvraag en welk traject passend zou kunnen zijn en of er een klik is tussen de coach en het kind en zijn ouders. Indien een traject wordt opgestart is de intake hierbij inbegrepen.

Uurtarief: €0.01

Opleidingen & specialiteiten

Cursussen en opleidingen

  • Master Sen Specialist hoogbegaafdheid
  • Gevorderd Talentbegeleider (Novilo)
  • Train -de-trainer-dubbel bijzonder
  • Coachen als management instrument
  • Rots en Water basistrainer
  • Akte van bekwaamheid onderwijzeres

Type begeleiding

coaching, voorlichting / training

Leeftijdscategorie

jonger dan 12, jonger dan 18, ouder dan 18

Woonplaats

Oirschot