E.J. Reijgwart (Ilse)

Op welke locatie(s) gaat u te werk?
  • Vanaf een vaste locatie
  • Bij de klant op locatie
Rond het jaar 2000 maakte ik opnieuw kennis met mijn spiritualiteit. Ik ontdekte mijn vermogen om andere mensen te helen via energetisch werk. Ik leerde Reiki, deed de vierjarige opleiding Intuïtieve Ontwikkeling, Healing, Reading en Lightworker bij Mens & Intuïtie (inclusief HBO medische basiskennis) en volgde diverse workshops. Daarnaast liet ik mij  opleiden tot Instructor in Quantum-Touch®.

Intussen heb ik al mijn ervaring geïntegreerd in een eigen methode voor energetische therapie. Ik werk onafhankelijk van ieder aangeleerd systeem. Cliënten zijn vaak verbaasd over hoe krachtig mijn behandelingen, maar ook mijn meditaties blijken te werken.

Soort zoekt soort heeft in mijn leven een speciale betekenis. Het lijkt wel of ik ‘soortgenoten’ verzamel. Slimme (hoog)begaafde mensen komen alom op mijn pad. En dan vooral de onderpresteerders onder hen. Er is altijd een bijzondere ‘klik’. Zeker met kids en jongeren. Veel onderpresteerders heb ik op diverse manieren weer terug mogen zetten op hun spoor. Door ze bij te spijkeren in studievaardigheden, of via sessies energetische therapie. En soms met allebei.

Ik richt mij vooral op het helpen van onderpresteerders  Ik werk hier met mijn ‘soortgenoten’: kinderen/jongeren die net als ik op school niet uit de verf zijn gekomen en daar ongelukkig van zijn geworden. Want onderpresteren maakt heel ongelukkig. Ik gun onderpresteerders een prettiger schooltijd dan ikzelf ooit heb gehad. Tenslotte zit je daar verplicht, en jarenlang.

Mijn doel is dat jonge onderpresteerders weer sprankelen, op school en thuis. En dat hun ouders zich geen zorgen meer over hen hoeven te maken.

In de loop der tijd heb ik gemerkt dat vooral een bepaalde groep meer- en hoogbegaafden onderpresteert: de creatief begaafden. Dit zijn associatieve, creatieve denkers. Eigenlijk zijn dit ‘uitvinders’. Zij zijn heel goed in het bedenken van nieuwe dingen, maar minder goed in routines. Vaak leren zij op school niet leren, en vooral automatiseren (stampen) is een probleem. Deze groep wordt op school onvoldoende gezien en hun leerbehoeften worden niet vervuld. Voor hen bestaan geen passende scholen. Ik heb me vooral gespecialiseerd in het helpen van deze groep. Daarnaast sta ik op de bres voor een nieuw type onderwijs, waarin juist de creatief begaafden aan hun trekken komen.
Wijkunnenmeer helpt onderpresteerders weer te sprankelen, op school en thuis. Deskundige begeleiding voor kinderen, jongeren, ouders en scholen. Individuele begeleiding, worskhops en trainingen. Studievaardigheidstraining voor wie nooit heeft leren HOE te leren. Pedagogisch advies voor ouders. Pedagogische, didactische en inhoudelijke training voor scholen.

Adresgegevens

Amelandlaan 167 Heerenveen 8443 CA

Komt langs tot

Reisafstand

300KM

Prijs per km

€ 0.29

Intakeproces en tarief

Ik doe geen intakes (meer) met kinderen/jongeren, maar wel met hun ouders en als ik in opdracht werk van een school, krijg ik de info van school. Het is de ervaring dat intakegesprekken met kinderen/jongeren te emotioneel beladen en belastend zijn voor de doelgroep. Ze worden te hard met hun onvermogen geconfronteerd. Als ouders hun kind herkennen in het profiel van de doelgroep dat op de website staat - en als ik ervan overtuigd ben dat ik kan helpen, kan een kind worden aangemeld. Vaak vindt er eerst een telefonische strategiesessie plaats (€47,- ) tussen ouders en mij, waarin we de situatie en het gewenste resultaat doorspreken. Daaruit vloeit dan een advies voor een individuele sessie of traject uit voort, of het advies tot het volgen van een training. Ik heb inmiddels verschillende trainingen ontwikkeld waarin kinderen/jongeren studievaardigheden aanleer. In een strategiesessie bepalen we: •Wat het probleem of de vraag is. •Hoe die eventueel kan worden aangescherpt. •Wat ouders en kind zouden willen bereiken. •Wat hen tot nu toe tegenhoudt. •Hoe ik kan helpen om dit op te lossen. Voorafgaand aan een training kunnen ouders mijn inschrijfformulier invullen, daaraan zijn geen kosten verbonden.

Opleidingen & specialiteiten

Cursussen en opleidingen

  • Diploma WO Grieks en Latijnse talen & culturen (cum laude) voorkant
  • Diploma WO Grieks en Latijnse talen & culturen (cum laude) achterkant

Adresgegevens

Amelandlaan 167 Heerenveen 8443 CA

Komt langs tot

Reisafstand

300KM

Reiskostenvergoeding per km

€ 0.29