Joyce Luider-Veenstra

Op welke locatie(s) gaat u te werk?
 • Vanaf een vaste locatie
 • Bij de klant op locatie
Ik richt me op het begeleiden en coachen van hoog- en uitzonderlijk begaafde kinderen, hun ouders en belangrijke anderen als leerkrachten en docenten. Tijdens de begeleiding staat het kind en het belang van zijn voortgang op de diverse ontwikkelingsgebieden centraal. Het uitgangspunt is om aansluiting te zoeken en vinden bij de individuele zône van de naaste ontwikkeling van dit unieke kind, rekening houdend met mogelijk asynchrone ontwikkeling. Het doel is niet dit kind te vormen naar het onderwijs, maar te zoeken naar wat onderwijs passend maakt in aansluiting op de leer- en ontwikkelingsbehoeften specifiek voor dit kind.

Adresgegevens

De Slenk 57 Schagen 1741 DV

Intakeproces en tarief

Ouders of scholen kunnen een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag besproken. Na dit gesprek kan ik aangeven wat ik kan betekenen voor het betrokken kind, de ouders en/of school. Nadien kan beslist worden of men gebruik wil maken van (een van) mijn diensten. Indien er een eerste afspraak wordt gemaakt, vraag ik om beschikbare informatie als onderzoeksverslagen, schoolresultaten en observaties toe te sturen om zo voorbereid een eerste intake- (voor een didactisch onderzoek) of adviesgesprek te voeren .

Opleidingen & specialiteiten

Cursussen en opleidingen

 • Diploma ECHA
 • certificaat workshop dynamic assesment of young children
 • certificaat kids skills
 • certificaat brede kijk op basisontwikkeling
 • certificaat cursus faalangstreductietraining
 • certificaat cursus interne begeleiding
 • Diploma PABO
 • certificaat middenmanagement basisonderwijs 1
 • certificaat middenmanagement basisonderwijs 2

Vaardigheden en specialiteiten

sociaal vaardig, communicatief sterk en verbindend, snel doorgronden van sociale en emotionele processen, kennis over en ervaring met begeleiden van uitzonderlijke begaafde kinderen, OGO, afstemmen op de individuele zone van de naaste ontwikkeling, belangrijkste uitgangspunt: 'het kind centraal', Advies, coaching en bijles voor hoog- en uitzonderlijk begaafde kinderen, ouders en belangrijke anderen als leerkrachten en docenten., Dynamisch didactisch onderzoek

Adresgegevens

De Slenk 57 Schagen 1741 DV