Karin van Doorn

coaching, coaching senioren, voorlichting / training
Op welke locatie(s) gaat u te werk?
  • Vanaf een vaste locatie
Slimme kinderen hebben vaak baat bij extra ondersteuning van hun ontwikkeling. Als talentbegeleider kan ik jouw (mogelijk) hoogbegaafde of sensitieve kind helpen. Daarbij  ga ik uit van de vraag die jullie hebben. Ik ondersteun jullie zoon of dochter door een praktische vertaalslag naar het dagelijks leven te maken. Zo houd ik contact met leraren en ouders, zodat het beste resultaat voor het kind gehaald wordt. Als talentbegeleider en logopedist heb ik jarenlange ervaring in het begeleiden van kinderen en werk ik voor een aantal scholen. Bij mij gaat de vlag uit als kinderen zeggen, 'dit is moeilijk!'.  Heel fijn, dan heb je iets gevonden dat je kunt leren!

Mijn begeleidingsmogelijkheden variëren:

Individuele begeleiding

Ouderbegeleiding

Plusklas aanbod in kleine groepjes, waar naar hartenlust geknutseld, gespeeld en  geleerd  kan worden.

Persoonlijke ondersteuning, zoals Mindsettraining, faalangsttraining en ik leer leren training.

Psychomotorische begeleiding bij motoriek problemen.

Rots en Water trainingen

Begeleiden van groepjes kinderen op school met de doorgaande leerlijn Levelwerk

Ambulante begeleiding voor kinderen met een arrangement

 
KaDo Talentbegeleiding biedt begeleiding voor iedereen die een hulpvraag heeft op het gebied van hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid, opvoeding, persoonlijke ontwikkeling, mindset, leren, executieve functies, faalangst, uitdagend lesmateriaal en motorische ontwikkeling.

Adresgegevens

Marshalllaan 5 Delft 2625 GX

Intakeproces en tarief

Kennismakingsgesprek 30 minuten = gratis. Hierna wordt besproken welke stappen genomen kunnen worden en wordt het te verwachten aantal afspraken besproken. Individuele begeleiding  60 minuten 65,- euro Verslaglegging (op aanvraag) 65,- euro

Opleidingen & specialiteiten

Cursussen en opleidingen

  • Certificaat de kinderprofessor.pdf
  • Novilo Talentbegeider
  • Lich Emotionele ontwikkeling bij hoogbegaafde kinderen
  • Rino Floorplay introductie
  • Rots en Water instituut Nederland, 3 daagse basistraining Rots en Water
  • Gecertificeerd Coach
  • Gecertificeerd Trainer
  • Jungle Memory Coach
  • Geef me de 5 Academy: ASS in beeld

Vaardigheden en specialiteiten

Bodymaptraining ontwikkelingslab dl. 1 & 2 , Opleidingscentrum voor neurologische en motorische ontwikkeling van kinderen, Lid van Choochem, Gifted@248, Tijdschrift Talent, 30+ HBvrouwengroep, Ik leer anders, leermethode voor beelddenkers, Ik leer leren coach, Jungle Memory Coach, Sensorische Informatie Verwerking Therapie, Lid van Intervisiegroep Hoogbegaafdheid, Ik werk met Levelwerk, Filosofie, W&T, Mindsettraining van het Talentenlab, stel zelf uitdagend programma op voor kinderen van 4 tot 12 op de basisschool.

Type begeleiding

coaching, coaching senioren, voorlichting / training

Leeftijdscategorie

a kinderen primair onderwijs, b jongeren voortgezet onderwijs, c studenten, d ouders / verzorgers, e volwassenen, f senioren

Adresgegevens

Marshalllaan 5 Delft 2625 GX