Margarita Nawijn-Kortlever

coaching, , studiebegeleiding, voorlichting / training
Op welke locatie(s) gaat u te werk?
  • Vanaf een vaste locatie
Hoe zou het zijn als jij helemaal jezelf zou kunnen zijn? En dat je wordt gezien voor wie je bent? Dat er oog is voor joú in plaats van beperkende labels, hokjes of etiketten. Kom er maar uit.

Aangenaam, ik ben Margarita Nawijn van Talenten.club | praktijk voor ongekend talent. Ik zie en begeleid jonge mensen met ongekend talent om deze te benutten en terecht te komen op de plek waar ze horen en zich prettig voelen. Dat doe ik door het verborgen, ‘onzichtbare’ talent van kinderen, zichtbaar te maken zodat het verder kan groeien.

Elk kind heeft talent. Soms verbogen en ongekend. Soms wordt je ‘anders’ denken en doen, je ontwikkelingsvoorsprong, intensiteit, creatieve begaafdheid of (vermoedelijke) hoogbegaafdheid – niet herkend of onjuist geïnterpreteerd. Talent laat zich niet altijd meten in labels, signaleringslijsten, stereotypen, profielen, prestaties, grafieken, getallen of gemiddelden. Vaak beperkt dit juist onze blik en vergroot het verwachtingen, aannames en overtuigingen. Mijns inziens vormen dit nu net de ingrediënten voor miscommunicatie en misverstanden. En zien we daarmee écht ongekend talent over het hoofd.

Daarom heb ik Talenten.club – praktijk voor ongekend talent opgericht. Voor kinderen, waarvan ouders en/of docenten merken of ‘voelen’ dat hun kind of leerling vastloopt, onderpresteren, weinig zelfvertrouwen hebben, slecht in zijn of haar vel zit of ‘het er in zit, maar er niet uitkomt’. Je gevoel heeft het wel goed. Het zit er wel in. Alleen zit het soms verborgen en is het nóg onzichtbaar voor het oog.

Saper vedere: weten hoe te zien

Als specialist hoogbegaafdheid (Novilo en ECHA specialist gifted education i.o), kinder/jongerencoach en ervaringsdeskundige, weet ik hóe te zien. Met intuïtie, empathie, compassie en een open blik begeleid ik -anders denkende- jongeren met ongekend talent. Door ze te zien, te laten zijn en hun talenten te ontwikkelen. Samen werken we aan een blik verruimende levenshouding die je zelfvertrouwen doet toenemen en je staande leert houden in een wereld van getallen, gemiddelden en prikkels.

Ik begin dan ook bij het inventariseren van de behoeften van het kind. Ik kijk hierbij verder dan een mogelijke diagnose, schoolcijfers, kalenderleeftijden, verwachtingen of aannames. Soms zit er iets in de weg waardoor een kind niet lekker in zijn vel zit. Een vaste overtuiging bijvoorbeeld. Een visuele leerstijl in een nog talig onderwijssysteem. Faalangst of perfectionisme. Bepaalde denk- of gedragsvaardigheden. Of er is juist sprake van een (senso)motorische of visuele blokkade.

Het begint altijd met het zien; want kijken is niet hetzelfde als zien. Kijken doen we met de ogen, maar zien met de hersenen.

Verruim je blik en benut je ongekende talent.

 

Woonplaats

Enschede

Intakeproces en tarief

Er moet nog een beschrijving van het intakeproces en/of het tarief ingevuld worden.

Opleidingen & specialiteiten

Cursussen en opleidingen

  • Specialist hoogbegaafdheid | Talentbegeleider Novilo Opleidingen
  • Kindercoach CIVAS
  • FON visueel screener & trainer
  • INPP schoolprogramma Eerst bewegen, dan leren | reflexintegratie
  • Diploma HEAO
  • Beoordelingsformulier Novilo Opleidingen
  • ECHA specialist in gifted education in opleiding

Vaardigheden en specialiteiten

Type begeleiding

coaching, , studiebegeleiding, voorlichting / training

Leeftijdscategorie

jonger dan 12, jonger dan 18

Woonplaats

Enschede