Martin Timmer

coaching, studiebegeleiding, voorlichting / training
Op welke locatie(s) gaat u te werk?
  • Bij de klant op locatie
 

"Vanuit mijn gezinssituatie, waar hoogbegaafdheid een belangrijke plaats inneemt, zijn mijn vrouw en ik de uitdaging aangegaan om Voorsprong in Talent op te zetten. Onze kinderen zijn de drijfveer om via Voorsprong in Talent zoveel mogelijk hoogbegaafde kinderen te kunnen helpen, zodat zij hun toekomst in vreugde en geluk, met inzet van hun eigen unieke talenten, kunnen betreden."

Ik heb mij, na mijn doctoraalstudie Duitse taal en Letteren / Taalonderwijskunde, gespecialiseerd in het begeleiden van hoogbegaafde jongeren.

Ik ben, naast mijn werkzaamheden bij Voorsprong in Talent sinds 1998 werkzaam in het Middelbaar onderwijs, waar ik de laatste 10 jaar op een Middelbare school in Nijkerk als coördinator HB een hoogbegaafdheid traject heb opgezet en uitgevoerd. Vanuit deze werkzaamheden ben ik ook meerdere jaren actief geweest binnen de werkgroep van de BPS Academie, onderdeel van de vereniging Begaafdheidsprofielscholen Nederland (BPS),

Vanaf 1 januari 2022 werk ik bij een Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs in Gelderland (POBV), waar ik verantwoordelijk ben voor de opzet en uitvoering van een tussenschoolse voorziening voor (hoog)begaafde jongeren. Ook werk ik voor ditzelfde samenwerkingsverband als projectleider hoogbegaafdheid mee aan de olievlekwerking met betrekking tot (hoog)begaafdheid bij de aangesloten VO scholen (invulling studiedagen HB, opzetten intervisie, e.d.).

Naast mijn werkzaamheden bij het POBV en Voorsprong in Talent ben ik secretaris van de Vereniging ECHA Netwerk Nederland, de alumni vereniging van de ECHA en RITHA opleidingen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (vrijwilligerswerk).

Middels bijscholing en intervisiebijeenkomsten bij o.a. het ECHA Netwerk houd ik mijn kennis en vaardigheden rondom de laatste onderzoeken en trends bij hoogbegaafdheid up-to-date.

Ik bied bij meerdere onderzoeken naar hoogbegaafdheid hulp en ondersteuning en ben daarvoor te allen tijde te benaderen.
Wij zijn Voorsprong in Talent, een jonge, dynamische onderneming uit Achterveld die maatwerk biedt in het begeleiden en coachen van meer- en hoogbegaafde kinderen vanaf groep 8 basisschool.Door onze uitgebreide expertise op het gebied van hoogbegaafdheid van pubers en jong volwassenen kunnen wij iedereen vanaf groep 8 tot volwassen leeftijd passende begeleiding bieden.Daarnaast kan Voorsprong in Talent ouder(s) en leerkrachten die vastlopen adviseren en ondersteunen bij het begeleiden van (hun) meer- en hoogbegaafde kinderen. Voorsprong in Talent kan ook worden ingezet voor coaching, cursussen, workshops en teambegeleiding voor basisscholen, middelbare scholen en andere onderwijs gerelateerde organisaties die zich meer willen specialiseren en professionaliseren in het herkennen, begeleiden en coachen van meer- en hoogbegaafde kinderen. Voor scholen kunnen wij hulp en ondersteuning bieden in de opzet en uitvoering van plusklassen op één school, of overkoepelend over meerdere scholen.Voorsprong in Talent komt voor begeleiding altijd bij het kind thuis of naar school, zodat het kind in zijn /haar eigen veilige, natuurlijke omgeving hulp en begeleiding krijgt.

Woonplaats

Achterveld

Intakeproces en tarief

Intake is altijd op locatie (thuis of bijvoorbeeld op school). Gesproken wordt in basis met het kind. Ouder(s) zijn (deels) aanwezig en kunnen altijd verduidelijken en aanvullen. Iemand van school kan, indien gewenst, aanwezig zijn maar dit is niet verplicht. Kosten voor de intake zijn 75 Euro (BTW vrij) Indien uit de intake een traject opgestart wordt is het intakegesprek gratis.

Uurtarief: €75.00

Opleidingen & specialiteiten

Cursussen en opleidingen

  • ECHA getuigschrift / diploma
  • Doctoraal
  • IVLOS
  • HAVO (Corderius College Amersfoort)
  • HBO Duits (Hogeschool Midden Nederland, tegenwoordig HvU)
  • Duitse Taal en Letteren, specialisatie Taalonderwijskunde (UvU)
  • IVLOS (UvU)
  • Ontwikkeltraject Midden Management (BeteoR)
  • WON begeleider (Wetenschaps oriëntatie Nederland) (UvU)

Vaardigheden en specialiteiten

hoogbegaafdheid, mindset, executieve vaardigheden, cognitieve vaardigheden, sociaal emotionele vaardigheden, aanpassen systemen binnen schoolse setting, oudercoaching en training, coaching docenten en docententeams in hoogbegaafdheid, RT

Type begeleiding

coaching, studiebegeleiding, voorlichting / training

Leeftijdscategorie

jonger dan 12, jonger dan 18, ouder dan 18

Woonplaats

Achterveld