Ragnild Zonneveld

Op welke locatie(s) gaat u te werk?
 • Vanaf een vaste locatie
 • Bij de klant op locatie
Ik adviseer en begeleid ouders, scholen en kinderopvangorganisaties die vragen hebben op het gebied van hoogbegaafdheid of een ontwikkelingsvoorsprong. Daarnaast bied ik begeleiding aan hoogbegaafde kinderen.

Hoogbegaafd zijn is niet altijd makkelijk voor een kind en/of zijn omgeving. Het is daarom belangrijk dat het tijdig wordt gesignaleerd, zodat het kind een goede begeleiding krijgt. Mijn doel is dat niet alleen de kinderen, maar ook hun ouders en omgeving vroegwijs zijn. Zodat zij dit kind kunnen zien en begeleiden in al zijn krachten en kwetsbaarheden!
Ik verzorg via Cedin (https://www.cedinonderwijs.nl/) vroegsignalering, observaties, adviesgesprekken en begeleiding bij (vermoedelijke) hoogbegaafdheid. Dat doe ik op de volgende manieren: - Trainingen, presentaties en coaching on the job voor kinderopvangorganisaties en scholen - Advies en begeleiding voor ouders, desgewenst ondersteund met observaties en/of een adviesverslag - Individuele begeleiding voor hoogbegaafde kinderen op school, thuis of in het bos. Via vroegwijs verzorg ik - Een uniek begeleidingstraject/peergroup voor hoogbegaafde kinderen in het bos: natuurlijkerwijs

Adresgegevens

Kielakker 65 Havelte 7971 AE

Intakeproces en tarief

In overleg met Cedin wordt het te volgen proces en de daarbij horende kosten besproken. De begeleiding is maatwerk.

Opleidingen & specialiteiten

Cursussen en opleidingen

 • Diploma Gymnasium
 • diploma Pabo
 • certificaat Speciaal Onderwijs
 • certificaat Plusklasleerkracht
 • certificaat Child Development
 • certificaat Begaafdheidsspecialist
 • ECHA-diploma
 • Plusklasleerkracht
 • Begaafdheidsspecialist
 • ECHA specialist in Gifted Education
 • Pabo
 • Understanding child development: from synapse to society
 • Gymnasium

Vaardigheden en specialiteiten

jonge kind, ontwikkelingsvoorsprong, peuters, onderbouw, kinderopvang en peuterspeelzaal, doorgaande lijn, kleuters, natuur

Adresgegevens

Kielakker 65 Havelte 7971 AE