Sanne van der Starre

Op welke locatie(s) gaat u te werk?
  • Vanaf een vaste locatie
  • Bij de klant op locatie
 

De kinderen uit mijn praktijk geven aan een verschil te ervaren tussen ‘weetmensen’ (mensen die zeggen dat ze veel over hoogbegaafdheid weten) en ‘begrijpmensen’ (mensen die begrijpen wat hoogbegaafdheid is). Ik ben door de kinderen aangemerkt als begrijpmens. In mijn praktijk is dit inmiddels een herkenbaar begrip en een eretitel die alleen door de kinderen aan een begeleider gegeven kan worden. Ik help kinderen hun eigen pad te vinden en hun doelen te bereiken. Ik zet de beleving centraal en help de omgeving de juiste ingang te vinden in de begeleiding.

Met Land van Kben maak maak ik gebruik van een sterk beeldende taal. Hiermee bied ik een taal die recht doet aan kinderen met een sterke behoefte aan nuancering en waar ruimte is voor de specifieke uitdagingen binnen deze doelgroep.

Ik leg mijn focus op:

-       Sociale en emotionele ontwikkeling en het leren begrijpen en ontwikkelen van diverse executieve functies in groepsverband (Kben: Samen).

-       Tijdelijke dagbesteding gericht op uitvalpreventie en/of re-integratie. Een plek waar kinderen het eigenaarschap over hun ontwikkeling kunnen (her)vinden en leren vormgeven (Kben: Bezig).

-       Het slaan van een brug tussen de laatste wetenschappelijke inzichten, de mogelijkheden van de betrokken omgeving en de beleving van een specifiek kind. Bij het in kaart brengen van deze beleving, besteed ik extra aandacht aan het activeren van het kind zelf, waardoor er simultaan begrip en een voedingsbodem ontstaat voor de geformuleerde interventies (Kben: Op reis).

-       Het vertalen van kennis naar het uitvoeren van doeltreffende interventies. Aan kennis is zelden gebrek en waar nodig is dit gemakkelijk aan te vullen. Lastiger is het vertalen van die kennis naar de eigen context en het steeds weer kritisch onderzoeken hoe het verschil tussen theorie en praktijk overbrugd kan worden. Dit noemen wij bij Land van Kben 'Doekracht'. Het is deze doekracht die in mijn workshops en trainingen centraal staan (Kben: Ouder en Kben: Doekrachtig).
Wij zijn een platte, ietwat chaotische en laagdrempelige organisatie waar samenwerken, professionaliteit, betrokkenheid en hard werken centraal staan. We hebben een bijzondere doelgroep, die hoge eisen stelt aan de dienstverlening en het kennisniveau van onze praktijk. We zijn ambitieus en zeer gedreven in onze doelstelling om deze kinderen en hun omgeving de begeleiding te geven die ze nodig hebben zodat ze (weer) vol overtuiging kunnen zeggen: ik ben fier! Dit doen we door middel van groepsbegeleiding, individueel begeleiden van zowel kinderen als volwassenen en trainingen aan onder andere teams, scholen en samenwerkingsverbanden. Daarnaast denken we graag mee over beleid en verzorgen we maatwerktrajecten voor gemeenten, organisaties en professionals. Uniek is ons aanbod Kben: Bezig, om kinderen die een afstand ervaren tot school weer terug te herleiden richting onderwijs.

Adresgegevens

Weg naar Laren 39 Zutphen 7203 HE

Intakeproces en tarief

Het eerste gesprek heeft een gereduceerd tarief en kost 45 euro per uur. In dit eerste gesprek gaan we samen kijken wie het kind is, wat het op het eerste gezicht nodig heeft en wat wij kunnen bieden zodat het kind direct ervaart dat er iets gebeurt. Naar aanleiding van dit gesprek, stellen wij, indien gewenst, een interventieplan op.

Opleidingen & specialiteiten

Cursussen en opleidingen

  • Gelukkig HB
  • Essential coaching (HBO)

Vaardigheden en specialiteiten

re-integratiespecialist, verandermanagement, Hoogbegaafdheidsexpert

Adresgegevens

Weg naar Laren 39 Zutphen 7203 HE