Sasha Jansen

Op welke locatie(s) gaat u te werk?
 • Vanaf een vaste locatie
 

In 2009 begon ik -als leerkracht in het basisonderwijs- aan een opleiding tot gedragsspecialist. Tijdens deze opleiding kregen we een module over hoogbegaafdheid. Voor mij persoonlijk een confronterende en tegelijk boeiende module. Niet alleen herkende ik een aantal kinderen uit mijn klas in het verhaal, ook leek het of er mij een enorme spiegel voorgehouden werd. Er werd van alles verteld dat over mij leek te gaan, behalve de intelligentie. Want slim voelde ik mij helemaal niet, eerder dom. Die module was -in combinatie met de problematiek van een jongetje uit mijn klas- de reden om me te gaan verdiepen in hoogbegaafdheid. Al snel kwam ik erachter dat hoogbegaafdheid helemaal niet betekent dat het schoolse leren je gemakkelijk afgaat en toen viel alles op zijn plek.

In 2012 ben ik, naast de werkzaamheden op school, met mijn praktijk Kind in de Kijker gestart. Sindsdien begeleid ik hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen. Dit doe ik zowel in mijn praktijk als -middels arrangementen- op scholen. Daarnaast geef ik veel trainingen aan leerkrachten met maar één doel: 'Het onderwijs veranderen zodat hoogbegaafde kinderen gezien worden en de begeleiding krijgen die ze nodig hebben.'
Mijn focus ligt bij het kind en de directe omgeving. Voor mij zijn dit niet alleen de ouders, maar ook de leerkrachten. Wanneer het onderwijs onvoldoende is afgestemd, zie je dit vrijwel direct terug in de thuissituatie. Naast individuele begeleiding en activiteiten op scholen, heb ik ook een aanbod voor groepen kinderen en ouders. Hierdoor ben ik in staat begeleiding te bieden die aansluit bij de behoefte van het kind.

Door mijn ervaring als onderpresteerder (die de aansluiting met andere kinderen miste) kan ik goed invoelen wat sommige hoogbegaafde kinderen ervaren. Daarnaast weet ik op welke manier ik leerkrachten in beweging kan krijgen, wat vooral te danken is aan mijn praktische insteek en enorme affiniteit met het onderwijs.
Kind in de Kijker is een praktijk gericht op hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen, hun ouders en leerkrachten. Doordat het leven van kinderen voor een groot deel op school plaatsvindt, wordt er niet alleen gekeken naar het kind en de thuissituatie, maar -indien mogelijk- ook naar de begeleiding op school. Is de leerstof passend en krijgt het kind wat het nodig heeft? Zo wordt gewerkt aan een zo optimaal mogelijke situatie, waarin kinderen weer kunnen groeien en bloeien. De visie van Kind in de Kijker is: Ieder kind heeft het recht zich gezien te voelen, thuis en op school. Waarvoor kun je bij ons terecht? - individuele begeleiding - didactisch onderzoek - in kaart brengen van een ontwikkelingsvoorsprong bij peuters en kleuters - Plusclub (externe plusgroep op zaterdagmiddag) - bijeenkomsten voor ouders van hoogbegaafde kinderen - mindset training - training Leren-leren - begeleiding op school - arrangementen, gefinancierd vanuit Samenwerkingsverbanden - training aan schoolteams - advies, begeleiding en beleid Doordat ik ruim 10 jaar als leerkracht in het basisonderwijs heb gewerkt, weet ik niet alleen aan te sluiten bij hoogbegaafde kinderen, maar ook bij hun leerkrachten. Ik ken de onderwijspraktijk als geen ander en weet hierdoor weerstand bij leerkrachten weg te nemen en hen te leren denken in mogelijkheden. Door leerkrachten word ik als praktisch, inspirerend en motiverend ervaren, wat ervoor zorgt dat zij -door coaching of het volgen van trainingen- enthousiast aan de slag gaan met het begeleiden van de hoogbegaafde kinderen in hun klas.

Adresgegevens

Folkertsstraat 4 Arkel 4241 BE

Intakeproces en tarief

Na telefonisch contact, wordt een afspraak gepland voor een intakegesprek. Dit gesprek is in de meeste gevallen alleen met de ouders (indien arrangement, met de leerkracht en intern begeleider). Tijdens het intakegesprek brengen we de ontwikkeling van het kind, de algehele situatie (thuis en school) en hulpvraag in kaart en bespreken we de mogelijkheden voor begeleiding. Na de intake maak ik kennis met het kind en start de begeleiding. Jonge kinderen komen de eerste keer met een of beide ouders, zodat zij zich veilig en vertrouwd voelen.

Opleidingen & specialiteiten

Cursussen en opleidingen

 • Novilo Gevorderd Talentbegeleider.pdf
 • Novilo kennismodule LerenLeren.pdf
 • Novilo Slimme Kleuters.pdf
 • Novilo Trainersvaardigheden.pdf
 • Gedragsspecialist PO.pdf
 • Diploma Gedragsspecialist.pdf
 • Bachelor leraar Primair Onderwijs.pdf
 • MBO Sociaal Pedagogisch Werker niveau 4, juli 2000, Da Vinci College, Dordrecht
 • Bachelor of Education, juli 2004, Hogeschool van Utrecht, Utrecht
 • Gerdragsspecialist in het Primair Onderwijs (incl. module hoogbegaafdheid), juni 2010, K&P opleidingen Oirschot
 • Practitionar in NLP, juni 2012, K&P opleidingen, Oirschot
 • Verdieping werkhoudingsproblemen, september 2011, ABC voor het onderwijs
 • Effectieve leerling- en groepsbespreking, maart 2012, ABC voor het onderwijs
 • Leren Leren voor meer- en hoogbegaafden in het basisonderwijs, oktober 2012, Novilo, Utrecht
 • Kinderen en hun gebruiksaanwijzing, februari 2013, K&P opleidingen, Oirschot
 • Slimme Kleuters, april 2015, Novilo, Utrecht
 • Traininersvaardigheden, juni 2015, Novilo, Utrecht
 • Gevorderd Talentbegeleider, november 2015, Novilo, Utrecht

Vaardigheden en specialiteiten

Coachen van individuele kinderen, training growth mindset, psycho-eduactie, trainingen geven aan leerkrachten (praktisch en toegankelijk), opstellen en uitvoeren van lesplannen, ontwikkelen van lesmateriaal voor hoogbegaafde kinderen, spelenderwijs coachen van kinderen, gebruik maken van talenten van kindernen, in kaart brengen van de cognitieve ontwikkeling -ook bij kinderen die onderpresteren op school-, provocatief coachen, coachen van leerkrachten

Adresgegevens

Folkertsstraat 4 Arkel 4241 BE