Simon Anemaet

coaching, coaching bij relatieproblemen, coaching bij werkproblemen, coaching loopbaan, coaching senioren, kinderpsycholoog, onderwijsadvies, psycholoog, psychotherapie, studiebegeleiding, voorlichting / training
Op welke locatie(s) gaat u te werk?
 • Vanaf een vaste locatie
 • Bij de klant op locatie
Ik ben een allround geschoolde en ervaren begeleider en registertherapeut van (hoog)begaafde kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen.

Mijn kernwoorden zijn: rust, geduld, inlevend en oog voor het kind. Dagelijks werk ik met kinderen, leerlingen en studenten die meer- en hoogbegaafd zijn, mar ook de ouders, en de scholen. Ik ben bekend met verschillen tussen leerlingen, de groepssituatie, de rol van ouders, de rol van de docent en bovenschools welk beleid en visie er is voor hoogbegaafdheid. Ik maak leerlingen mee die floreren. Vaak zie ik echter getalenteerde leerlingen onderpresteren en vastlopen. Ook maak ik verschillende zorgproblematiek (schooltrauma, thuiszitten, angsten, depressie) mee. Het is mijn drijfveer om unieke talentvolle leerlingen te begeleiden naar persoonlijke groei. U mag van mij professionele hulpverlening verwachten.
Yonah Talent is er voor de hoogbegaafde vastloper, drop-out, thuiszitter. Ik bied begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling, uitdaging, systeemtherapie, beeldcommunicatie, wandelcoaching, gezinscoaching, kind-ouders-school, PGB, bemiddeling, faalangst, perfectionisme, ADHD, autisme, dyslexie, burn-out, onderpresteren, welzijn.

Adresgegevens

Koolhovenstraat 2 Barneveld 3772 MT

Komt langs tot

Reisafstand

125KM

Prijs per km

€ 0.60

Intakeproces en tarief

U kunt mij altijd bellen voor een gratis telefonische kennismaking: 06 2304 5023. Ook kunt u me bereiken via email: info @ yonahtalent . nl . U kunt uw eerste vragen bespreken en dan kunt u kijken of de begeleiding aan zou sluiten bij uw wensen. Wanneer u besluit om uzelf of uw kind aan te melden, kunt u dit kenbaar maken per telefoon, per e-mail of desgewenst na afloop van het kennismakingsgesprek. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een uitgebreid intakegesprek. Het intakegesprek neemt ongeveer anderhalf uur in beslag. Behalve de formele inschrijving zal ook indien nodig informatie verzameld worden over uw kind, de school en de thuissituatie. Daarbij is het handig wanneer u, indien voorhanden, aanvullende gegevens meebrengt van school of van andere instanties, in de vorm van onderzoeks- of observatieverslagen. In dit gesprek krijgt u direct een passend antwoord op uw vragen en indien nodig advies voor begeleiding (thuis en/of school). In sommige situaties volstaat een intakegesprek voor de situatie van uw kind. Dit kan soms wenselijk als second opinion na een vermoedelijk verkeerde diagnose rondom hoog- of meerbegaafdheid. In veel situaties is het wenselijk om na de intake een begeleidingstraject te doen. Dit is momenteel mogelijk indien u in de wijde regio van Barneveld, Ede, Amersfoort, Wageningen, Apeldoorn, Arnhem en de Achterhoek woont. Zowel het intakegesprek als de begeleiding vinden in principe plaats bij u thuis. Indien gewenst kan dit ook bij mijn praktijk in Groenlo of op locatie in Veenendaal plaatsvinden.

Opleidingen & specialiteiten

Cursussen en opleidingen

 • Talentbegeleider Voortgezet Onderwijs, cum laude, 2014, Novilo
 • Leraar Voortgezet Onderwijs Nederlands, 2011, Saxion Next
 • Leraar Basis Onderwijs (PABO), 2006, Inholland
 • Cursus Relatietherapie De Roos Opleidingen
 • Psychosociaal Registertherapeut
 • Kinder- en speltherapeut
 • Transactionele Analyse
 • EMDR
 • Contextuele en systeemtherapie
 • Rationele Emotieve Therapie (RET)
 • Specialisme hoogbegaafdheid
 • Talentbegeleider Voortgezet Onderwijs
 • Leraar Voortgezet Onderwijs Nederlands
 • Leraar Primair Onderwijs

Vaardigheden en specialiteiten

Ik heb meer dan tien jaar ervaring als begeleider bij (hoog)begaafdheid.

Type begeleiding

coaching, coaching bij relatieproblemen, coaching bij werkproblemen, coaching loopbaan, coaching senioren, kinderpsycholoog, onderwijsadvies, psycholoog, psychotherapie, studiebegeleiding, voorlichting / training

Leeftijdscategorie

a kinderen primair onderwijs, b jongeren voortgezet onderwijs, c studenten, d ouders / verzorgers, e volwassenen

Adresgegevens

Koolhovenstraat 2 Barneveld 3772 MT

Komt langs tot

Reisafstand

125KM

Reiskostenvergoeding per km

€ 0.60