Simon Anemaet

coaching, onderzoek/testen, studiebegeleiding, voorlichting / training
Op welke locatie(s) gaat u te werk?
 • Vanaf een vaste locatie
 • Bij de klant op locatie
Ik ben een allround geschoolde en ervaren begeleider en registertherapeut van (hoog)begaafde kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen.

Mijn kernwoorden zijn: rust, geduld, inlevend en oog voor het kind. Dagelijks werk ik met kinderen, leerlingen en studenten die meer- en hoogbegaafd zijn, maar ook de ouders, en de scholen. Ik ben bekend met verschillen tussen leerlingen, de groepssituatie, de rol van ouders, de rol van de docent en bovenschools welk beleid en visie er is voor hoogbegaafdheid. Ik maak leerlingen mee die floreren. Vaak zie ik echter getalenteerde leerlingen onderpresteren en vastlopen. Ook maak ik verschillende zorgproblematiek (schooltrauma, thuiszitten, angsten, depressie) mee. Het is mijn drijfveer om unieke talentvolle leerlingen te begeleiden naar persoonlijke groei. U mag van mij professionele hulpverlening verwachten.

Ook online gesprekken en therapie mogelijk via www.yonahtalent.nl
Yonah Talent is mijn praktijk voor persoonlijke begeleiding, (spel)therapie en onderwijs bij (hoog)begaafdheid. Vanuit de hulpverlening werk ik als psychosociaal registertherapeut, begeleider, adviseur, bemiddelaar met ouders en scholen in basis-, voortgezet en hoger onderwijs. Ik bied begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling, uitdaging, systeemtherapie, beeldcommunicatie, wandelcoaching, gezinscoaching, kind-ouders-school, PGB, bemiddeling, faalangst, perfectionisme, ADHD, autisme, dyslexie, burn-out, onderpresteren, welzijn.

Woonplaats

Barneveld

Komt langs tot

Reisafstand

50KM

Prijs per km

€ 0.95

Intakeproces en tarief

U kunt mij altijd bellen voor een gratis telefonische kennismaking: 06 2304 5023. Ook kunt u me bereiken via email: info @ yonahtalent . nl . U kunt uw eerste vragen bespreken en dan kunt u kijken of de begeleiding aan zou sluiten bij uw wensen. Wanneer u besluit om uzelf of uw kind aan te melden, kunt u dit kenbaar maken per telefoon, per e-mail of desgewenst na afloop van het kennismakingsgesprek. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een uitgebreid intakegesprek. Het intakegesprek neemt ongeveer anderhalf uur in beslag. Behalve de formele inschrijving zal ook indien nodig informatie verzameld worden over uw kind, de school en de thuissituatie. Daarbij is het handig wanneer u, indien voorhanden, aanvullende gegevens meebrengt van school of van andere instanties, in de vorm van onderzoeks- of observatieverslagen. In dit gesprek krijgt u direct een passend antwoord op uw vragen en indien nodig advies voor begeleiding (thuis en/of school). In sommige situaties volstaat een intakegesprek voor de situatie van uw kind. Dit kan soms wenselijk als second opinion na een vermoedelijk verkeerde diagnose rondom hoog- of meerbegaafdheid. In veel situaties is het wenselijk om na de intake een begeleidingstraject te doen. Werkgebied Heel Nederland, online bereikbaar. Barneveld, Voorthuizen, Putten, Lunteren, Ede, Nijkerk, Rhenen, Veenendaal, Wageningen, Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Enschede, Doetinchem, Zutphen, Arnhem, Nijmegen, Rotterdam, Amsterdam, Achterhoek Vergoedingen vanuit aanvullende verzekering en inzet van PGB of contract via de gemeente zijn bij mij mogelijk. SKJ en RBCZ geregistreerd. Ook online mogelijk om gesprekken te voeren via www.yonahtalent.nl

Uurtarief: €95.00

Opleidingen & specialiteiten

Cursussen en opleidingen

 • Talentbegeleider Voortgezet Onderwijs, cum laude, 2014, Novilo
 • Leraar Voortgezet Onderwijs Nederlands, 2011, Saxion Next
 • Leraar Basis Onderwijs (PABO), 2006, Inholland
 • Cursus Relatietherapie De Roos Opleidingen
 • Psychosociaal Registertherapeut
 • Kinder- en speltherapeut
 • Talentbegeleider hoogbegaafde kinderen
 • Coach en trainer
 • Traumatherapie
 • Rationele Emotieve Therapie (RET)
 • Specialisme hoogbegaafdheid
 • Talentbegeleider Voortgezet Onderwijs
 • Leraar Voortgezet Onderwijs Nederlands
 • Leraar Primair Onderwijs

Vaardigheden en specialiteiten

Ik heb meer dan tien jaar ervaring als psychosociaal therapeut, begeleider, coach, bemiddelaar, leerkracht PO en VO, en trainer bij (hoog)begaafdheid.

Type begeleiding

coaching, onderzoek/testen, studiebegeleiding, voorlichting / training

Leeftijdscategorie

jonger dan 12, jonger dan 18, ouder dan 18, ouder dan 55

Woonplaats

Barneveld

Komt langs tot

Reisafstand

50KM

Reiskostenvergoeding per km

€ 0.95