Sjoerd Dirk Meijer

coaching, , studiebegeleiding, voorlichting / training
Op welke locatie(s) gaat u te werk?
  • Vanaf een vaste locatie
 

Ik ben een hoogbegaafde bevlogen vader, leerkracht en kindercoach van/voor hoogbegaafde kinderen.

Mijn kennis over hoogbegaafde kinderen, het onderwijs en ict heb ik gecombineerd en ik organiseer sinds 2013 programmeercursussen, programmeerworkshops en programmeerkampen voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen. (Tot 2017 deed ik dit onder de naam iQMaak.)

Ik ben ECHA-specialist hoogbegaafdheid en (kinder)coach.

Mijn praktijk iQBegrijp zit in Meppel, waar (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen, hun ouders en leerkrachten terecht kunnen voor advies, begeleiding, kindercoaching en uitdagende (programmeer)activiteiten.

Ik heb ervaring met o.a. hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, mindset, faalangst, dropouts en programmeren voor kinderen. Ook hoogbegaafde kinderen met AD(H)D, autisme (ASS) of een andere stoornis kunnen bij mij terecht. Zelf heb ik ervaren dat het voor hoogbegaafde kinderen fijn en belangrijk is om te weten hoe dingen werken. Door middel van psycho-educatie leer ik kinderen de theorie over bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, mindset, hoe je brein werkt en emoties. Aangevuld met (uitdagend) spel, beweging en rust leer ik jouw kind zichzelf te begrijpen.

Hoogbegaafde kinderen ontwikkelen zich vaak asynchroon. Voor het kind, ouders en leerkrachten kan dit zorgen, onbegrip en (levens)vragen opleveren. Bij mij staat daarom het kind centraal en wordt de begeleiding afgestemd op de behoeften van het kind.

Contact met gelijkgestemden (peer-contact) is voor veel HB-kinderen erg fijn en belangrijk. iQBegrijp organiseert daarom ook uitdagende activiteiten, zoals speelmiddagen, HB-peergroepen, experimenteer- en ontdekactiviteiten, programmeerclub en programmeerkampen.

iQBegrijp is gecontracteerd jeugdhulpaanbieder in Drenthe, Fryslân, IJsselland en de Veluwe. Hierdoor is, in bepaalde situaties, vergoeding mogelijk via de Jeugdzorg.
coaching voor HB-kinderen / lichaamsgericht werken / organiseren uitdagende (programmeer)activiteiten, o.a. HB-peergroepen, programmeerclub voor HB-kinderen, programmeerkampen voor HB-kinderen / (opvoed)advies en begeleiding aan ouders / advies en begeleiding leerkrachten

Woonplaats

Meppel

Intakeproces en tarief

Na een vrijblijvend (telefonisch) kennismakingsgesprek volgt de intake met het kind en (bij voorkeur) beide ouders. Tijdens dit intakegesprek kijken we naar de hulpvraag (of hulpvragen) en naar de ontwikkeling van je kind. Op basis hiervan kijken we naar welke oplossingsgerichte begeleiding ik kan bieden en of jij/jullie (als ouder(s)) dit willen. Daarna starten de sessies, waarbij één van de ouders aanwezig mag zijn. Ik ga samen met je kind op zoek naar de dingen die goed gaan en op welke momenten dat lukt. Deze kennis gebruiken we om ze in te zetten op de momenten dat het niet fijn gaat en kijken we wat en wie je kind daarbij nodig heeft.

Uurtarief: €0.01

Opleidingen & specialiteiten

Cursussen en opleidingen

  • ECHA
  • Pabo
  • Kindercoach
  • Kindertalentenfluisteraar
  • Movement Based Learning
  • MNRI (reflexintegratie)

Vaardigheden en specialiteiten

(kinder)coaching voor HB-kinderen/jongeren, programmeren voor HB-kinderen, hooggevoeligheid, faalangst, executieve functies, leerkracht basisonderwijs / plusklas / fulltime HB-onderwijs, hoogbegaafdheid

Type begeleiding

coaching, , studiebegeleiding, voorlichting / training

Leeftijdscategorie

jonger dan 12, jonger dan 18, ouder dan 18

Woonplaats

Meppel