Sjoerd Dirk Meijer

Op welke locatie(s) gaat u te werk?
  • Vanaf een vaste locatie
  • Bij de klant op locatie
Ik ben een hoogbegaafde bevlogen vader, leerkracht en kindercoach van/voor hoogbegaafde kinderen.

Mijn kennis over hoogbegaafde kinderen, het onderwijs en ict heb ik gecombineerd en ik organiseer sinds 2013 programmeercursussen, programmeerworkshops en programmeerkampen voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen. (Tot 2017 deed ik dit onder de naam iQMaak.)

In 2016 heb ik de ECHA-opleiding (Radboud Universiteit, Nijmegen) tot ECHA Specialist in Gifted Education met succes gevolgd en heb ik een opleiding tot kindercoach gedaan.

In 2017 heb ik mijn praktijk iQBegrijp geopend in Meppel, waar (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen, hun ouders en leerkrachten terecht kunnen voor advies, begeleiding, kindercoaching en uitdagende (programmeer)activiteiten.

Tevens ben ik gecertificeerd “Jongens in hun Kracht” Advanced Coach.

Ik heb ervaring met o.a. hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, mindset, faalangst, dropouts en programmeren voor kinderen. Ook hoogbegaafde kinderen met AD(H)D, autisme (ASS) of een andere stoornis kunnen bij mij terecht. Zelf heb ik ervaren dat het voor hoogbegaafde kinderen fijn en belangrijk is om te weten hoe dingen werken. Door middel van psycho-educatie leer ik kinderen de theorie over bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, mindset, grit, hoe je brein werkt en emoties. Aangevuld met (uitdagend) spel, beweging en rust leer ik jouw kind zichzelf te begrijpen.

Hoogbegaafde kinderen ontwikkelen zich vaak a-synchroon. Voor het kind, ouders en leerkrachten kan dit zorgen, onbegrip en (levens)vragen opleveren. Bij mij staat daarom het kind centraal en wordt de begeleiding afgestemd op de behoeften van het kind.

Contact met gelijkgestemden (peer-contact) is voor veel HB-kinderen erg fijn en belangrijk. iQBegrijp organiseert daarom ook uitdagende activiteiten, zoals speelmiddagen, HB-peergroepen, experimenteer- en ontdekactiviteiten, programmeercursussen en programmeerkampen.

iQBegrijp is gecontracteerd jeugdhulpaanbieder in Zuid-Drenthe, IJsselland, Veluwe en Fryslân. Hierdoor is, in bepaalde situaties, vergoeding mogelijk via de Jeugdzorg.
coaching voor HB-kinderen / Jongens in hun Kracht-trainingen (sociaal-fysiek trainingsprogramma) / organiseren uitdagende (programmeer)activiteiten, o.a. HB-peergroepen, programmeerclub voor HB-kinderen, programmeerkampen voor HB-kinderen / (opvoed)advies en begeleiding aan ouders / advies en begeleiding leerkrachten

Adresgegevens

Oeverlandenweg 2 Meppel 7944 HZ

Intakeproces en tarief

Na een vrijblijvend (telefonisch) kennismakingsgesprek volgt de intake met het kind en (bij voorkeur) beide ouders. Tijdens dit intakegesprek kijken we naar de hulpvraag (of hulpvragen) en naar de ontwikkeling van je kind. Op basis hiervan kijken we naar welke oplossingsgerichte begeleiding ik kan bieden en of jij/jullie (als ouder(s)) dit willen. Daarna starten de sessies, waarbij één van de ouders aanwezig mag zijn. Ik ga samen met je kind op zoek naar de dingen die goed gaan en op welke momenten dat lukt. Deze kennis gebruiken we om ze in te zetten op de momenten dat het niet fijn gaat en kijken we wat en wie je kind daarbij nodig heeft.

Opleidingen & specialiteiten

Cursussen en opleidingen

  • ECHA (in opleiding)
  • Pabo
  • Kindercoach
  • Kindertalentenfluisteraar
  • Movement Based Learning
  • Jongens in hun Kracht (Basic Coach)
  • Jongens in hun Kracht (Advanced Coach)

Vaardigheden en specialiteiten

kindercoaching voor HB-kinderen, programmeren voor HB-kinderen, hooggevoeligheid, faalangst, executieve functies, leerkracht basisonderwijs / plusklas / fulltime HB-onderwijs, hoogbegaafdheid

Adresgegevens

Oeverlandenweg 2 Meppel 7944 HZ