Wanda Glebbeek

coaching, voorlichting / training
Op welke locatie(s) gaat u te werk?
 • Vanaf een vaste locatie
Door mijn HBO-SPH opleiding en jarenlange ervaring in de jeugdhulpverlening heb ik een solide basis, die ik de afgelopen jaren heb uitgebreid met veel kennis over hoogbegaafdheid door vele cursussen, workshops, conferenties en seminars betreffende hoogbegaafdheid en hiermee samenhangende onderwerpen en (landelijke en regionale) werkgroepen  op het gebied van thuiszitters.
Tevens ben ik bestuurslid/secretaris bij de Stichting 360grView, een stichting die zich actief bezighoud met het welbevinden van hoogbegaafden van 0-23 jaar in onderwijs en zorg, deelnemer in het ‘Beleidsatelier’ van het ministerie van OCW alsmede lid van de klankbordgroep van  de NTCN (National Talent Centre of the Netherlands).
Last but zeker not least ben ik ook moeder van 3 fantastische (hoogbegaafde) kinderen.

Wil je op de hoogte blijven van mijn ideeën, projecten en werkzaamheden, volg me dan via mijn Facebook pagina alwaar ik regelmatig updates en relevante artikelen plaats.. (De link staat onderop mijn site)
HB LinQ is een bureau dat eerste hulp bij (het vermoeden van) hoogbegaafdheid biedt. Dit betekent dat we samen op zoek gaan naar de specifieke hulpvraag en hierbij het juiste aanbod zoeken.Er is veel aanbod op het gebied van hoogbegaafdheid maar het vinden van de juiste hulp bij elke specifieke hulpvraag is hierdoor soms ondoorzichtig en lastig.Wij kunnen aan veel kortstondige hulpvragen zelf voldoen maar schromen ook niet u door te verwijzen daar waar een uitgebreider traject nodig is. HB LinQ is dan ook niet erg commercieel, maar meer ontstaan vanuit een diepe passie voor de noodzaak van goede hulp voor een groep mooie maar ook zeer kwetsbare hoogbegaafde kinderen.In een eerste intakegesprek inventariseren en concretiseren we samen met u de hulpvraag en helpen u gelijk verder op weg. Dit door óf een vervolgafspraak te maken om gezamenlijk een concreet behandelplan op te stellen óf door u direct door te verwijzen naar het bureau of de instantie die juist die hulp biedt die u nodig heeft.De ervaring leert namelijk dat hoe sneller een kind de juiste hulp krijgt, thuis of op school, hoe minder hulp er nodig is en hoe sneller hij/zij weer lekker in zijn/haar vel zit.En dat is direct ook ons gezamenlijke doel.

Adresgegevens

Gerberastraat 5 Noorden 2431XM

Intakeproces en tarief

Wij beginnen altijd met een uitgebreid intake gesprek waarin we allereerst de essentie van de hulpvraag gaan concretiseren. Hierdoor wordt snel duidelijk welke hulp er echt wenselijk is. Goede hulp is altijd maatwerk tenslotte. We werken zo veel mogelijk vanuit een systeemgerichte en contextuele visie, en geven ouders, kinderen, scholen en instanties zo veel mogelijk praktische handvatten hoe zelf weer verder te gaan. Een van de speerpunten van HB LinQ is gelijkwaardige communicatie waarmee ons inziens al heel veel problemen kunnen worden opgelost en voorkomen. Via email spreken we een ontmoetingsplaats af alwaar een intakegesprek zal volgen waarbij we zo veel mogelijk zullen uitkomen op een concrete hulpvraag en een eerste plan van aanpak.

Uurtarief: €0.01

Opleidingen & specialiteiten

Cursussen en opleidingen

 • HBO-SPH
 • Begeleiding sensitieve begaafde leerlingen
 • Coaching bij dreigende uitval en ernstig onderpresteren
 • Communicatie met hoogbegaafde kinderen
 • Conflicthantering
 • Cursus ontwikkeling kwaliteitsstandaarden:richtlijnen, modules en zorgstandaarden
 • Hoogbegaafde meisjes onzichtbaar in de klas
 • Systeemgericht werken
 • Signaleren en handelen bij leerlingen met (kenmerken van) ASS
 • Train de Trainer, Dubbek Bijzonder (SLO)
 • Basiszorg voor jongeren met psychische klachten
 • Complex trauma bij kinderen
 • Meerbegaafde leerlingen en gedrag
 • Omgaan met lastige' ouders
 • Training provocatief coachen van hoogbegaafden

Vaardigheden en specialiteiten

Gelijkwaardige communicatie

Type begeleiding

coaching, voorlichting / training

Leeftijdscategorie

jonger dan 12, jonger dan 18, ouder dan 18

Adresgegevens

Gerberastraat 5 Noorden 2431XM