Wanda Glebbeek

coaching, onderzoek/testen, studiebegeleiding, voorlichting / training
Op welke locatie(s) gaat u te werk?
 • Vanaf een vaste locatie
Ik ben een systemisch opgeleid jeugdhulpverlener met een specialisatie op hoogbegaafdheid. Al meer dan 10 jaar ben ik vooral betrokken bij de groep hoogbegaafde kinderen en jongeren die vastlopen, of zelfs geheel uitvallen, in zorg en onderwijs (de zgn 'thuiszitters'.)
Ik doe dit al vele jaren via mijn eigen bureau HB LinQ en sinds 2022 ben ik tevens een van de mede-oprichters van Expertise Centrum Atalanta te Gouda, alwaar we met een multi-disciplinair team ondersteuning bieden voor hoogbegaafden. wij bieden hier onderzoek/diagnostiek, behandeling, ouder- en schoolbegeleiding en ook hebben we (zorg/onderwijs) ontwikkelgroepen voor zowel basisschool als voortgezet onderwijs kinderen en jongeren.

Ook probeer ik meer op meso- en macroniveau mee te denken in oplossingen voor deze doelgroep door naast mijn werk deel te nemen aan overkoepelende organisaties en projecten. Zo zit ik in de expertgroep thuiszitters van het landelijke kenniscentrum hoogbegaafdheid, was ik deelnemer in het ‘Beleidsatelier’ van het ministerie van OCW en ben ik lid van de klankbordgroep van  de NTCN (National Talent Centre of the Netherlands).
Last but zeker not least ben ik ook moeder van 3 fantastische (hoogbegaafde) kinderen. ;-)

Wil je op de hoogte blijven van mijn ideeën, projecten en werkzaamheden, volg me dan via mijn Facebook pagina alwaar ik regelmatig updates en relevante artikelen plaats.. (De link staat onderop mijn site)
Expertisecentrum Atalanta : Wij ondersteunen (hoog)begaafde kinderen en jongeren zodat hun welzijn, ontwikkeling en maatschappelijke participatie binnen hun mogelijkheden tot bloei kunnen komen. HB LinQ biedt 'Eerste hulp bij (het vermoeden van) hoogbegaafdheid' ergo een duidelijke inventarisatie van de hulpvragen en hulp in het proces om de juiste ondersteuning te krijgen voor kind, thuis en op school. .

Woonplaats

Noorden

Intakeproces en tarief

Atalanta: aanmelden via de website, intakeformulieren, intakegesprek met inventariseren hulpvragen en dan een integraal plan van aanpak. HB LinQ: Aanmelden via mail, intakegesprek met inventariseren hulpvragen en dan integraal plan van aanpak.

Uurtarief: €0.01

Opleidingen & specialiteiten

Cursussen en opleidingen

 • HBO-SPH
 • Begeleiding sensitieve begaafde leerlingen
 • Coaching bij dreigende uitval en ernstig onderpresteren
 • Communicatie met hoogbegaafde kinderen
 • Conflicthantering
 • Cursus ontwikkeling kwaliteitsstandaarden:richtlijnen, modules en zorgstandaarden
 • Hoogbegaafde meisjes onzichtbaar in de klas
 • Systeemgericht werken
 • Signaleren en handelen bij leerlingen met (kenmerken van) ASS
 • Train de Trainer, Dubbek Bijzonder (SLO)
 • Basiszorg voor jongeren met psychische klachten
 • Complex trauma bij kinderen
 • Meerbegaafde leerlingen en gedrag
 • Omgaan met lastige' ouders
 • Training provocatief coachen van hoogbegaafden

Vaardigheden en specialiteiten

Gelijkwaardige communicatie

Type begeleiding

coaching, onderzoek/testen, studiebegeleiding, voorlichting / training

Leeftijdscategorie

jonger dan 12, jonger dan 18, ouder dan 18

Woonplaats

Noorden