Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid of door u aan Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid middels een website van Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid via deze website. Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.