Waarom worden professionals pas toegelaten als ze minimaal een jaar zelfstandig actief zijn?
Naast een gedegen vooropleiding is er ook ervaring nodig om uit te groeien tot een goede professional.

Waarom worden professionals pas toegelaten nadat ze minimaal 25 individuele begeleidingen afgerond hebben?
Ook dit is nodig om voldoende ervaring op te doen.

Waarom kunnen professionals die hun werkzaamheden uitsluitend op een school verrichten niet ingeschreven worden?
Buiten schoolverband kan er geen gebruik gemaakt worden van de deskundigheid van deze professional.

Is toelating van een professional tot het register ook meteen een erkenning voor de organisatie waar zij/hij eventueel werkzaam is?
Nee. Professionals worden individueel beoordeeld en toegelaten.

Mag het logo van het KwaliteitsRegister geplaatst worden op de website van een organisatie?
Iedereen die toegelaten wordt krijgt het recht om het logo te gebruiken op de eigen website, briefpapier e.d. Als de professional werkzaam is bij een organisatie mag het logo dus uitsluitend gebruikt worden met vermelding van de naam van de ingeschreven professional.